افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز استان سمنان

افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز استان سمنان

با فعالیت سامانه بارشی و کاهش شش درجه ای دمای ها ، مصرف گاز استان سمنان در چهار روز اخیر در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشترکان گاز استان سمنان در بخش خانگی در فاصله روزهای ۲۰ تا ۲۳ بهمن جاری حدود ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف کردند.
علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: همزمان با کاهش دما و بارندگی برف و باران در روزهای گذشته، میزان مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی این استان افزایش چشمگیری یافته است.
وی تصریح کرد: مصرف بهینه گاز شهروندان از افت فشار گاز در نواحی سردسیر جلوگیری می کند.
به گفته وی ، مصرف گاز استان سمنان به استثنای مصرف نیروگاهی، از ابتدای بهمن ماه امسال تاکنون ، بیش از چهار درصد افزایش داشته است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما