برنامه استخر ایثار

برنامه استخر ایثار

سانس استخر ایثار
سانس استخر ایثار( ویژه ایثارگران)

  • تعرفه بلیط آزاد:۱۱۰۰۰تومان
  • تخفیف‌ها تعرفه بلیط
    کارت بسیج فعال:۸۰۰۰ تومان
    کارت بسیج عادی:۹۰۰۰ تومان
    کارت خانه کارگر و دانشجویان:۶۰۰۰ تومان
  • آدرس:میدان استاندارد،بعد از مصلی،موسسه فرهنگی ورزشی ایثار
  • شماره تماس:۳۳۴۸۰۰۵۱-۰۲۳

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان