دورهمی کتاب خوانی

دورهمی کتاب خوانی

در دورهمی کتابخوانی، یک کتاب از قبل معرفی می‌شود و هر چهارشنبه، کتاب در جلسه خوانده می‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.معمولا کتاب‌ها حالت روانشناسی دارد و اتمام هر کتاب حدود چهار ماه طول میکشد.
حضور در جلسات برای عموم کاملا آزاد و رایگان است.
این دورهمی چهارشنبه‌هر هفته ساعت ۱۷:۱۵ در بلوار هفده شهریور، خانه جوانان، طبقه دوم تشکیل می‌شود .
کتاب معرفی شده این هفته، کتاب هنر شفاف اندیشیدن می‌باشد.
این برنامه از طرف اداره کل ورزش و جوانان ترتیب داده شده است.