ساعت حرکت قطارها

ساعت حرکت قطارها

ایستگاه راه آهن سمنان در ضلع جنوبی شهر سمنان واقع شده است. قطار های این ایستگاه به مقصد تهران و مشهد حرکت می نمایند؛این قطار ها از نوع قطارهای عادی و سریع السیر هستند.
شما میتوانید برنامه ساعت حرکت قطارهای سمنان به شهرهای مقصد و بالعکس را در عکس‌های زیر مشاهده نمایید:

برنامه حرکت از سمنان به تهران

برنامه حرکت از سمنان به تهران

برنامه حرکت از تهران به سمنان

برنامه حرکت از تهران به سمنان

برنامه حرکت از سمنان به مشهد

برنامه حرکت از سمنان به مشهد

برای خرید بلیط و مشاهده ساعت حرکت قطار به شهرهای دیگر و بالعکس میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان