نمایش 14 از 14 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:
  • دستگاه پوز

در مجموعه پسر خوب کلیه ی خدمات مربوط به پیرایش آقایان انجام می گردد. اصلاح و فرم سر و صورت شست و شوی سر رنگ کردن مو خدمات پوست و قرار دادن ماسک کلیه ی خدمات داماد

خدمات اصلاح و پیرایش آقایان کوتاهی مو اصلاح سروصورت خدمات داماد ماسک صورت و تقویت مو ، کراتینه و گلت و …

اصلاح-فرم-شستشو

در این مجموعه کلیه ی خدمات مربوط به پیرایش آقایان انجام می گردد. اصلاح و فرم سر و صورت شست و شوی سر رنگ کردن مو خدمات پوست و قرار دادن ماسک کلیه ی خدمات داماد

در این مجموعه کلیه ی خدمات مربوط به پیرایش آقایان انجام می گردد. اصلاح و فرم سر و صورت شست و شوی سر رنگ کردن مو خدمات پوست و قرار دادن ماسک کلیه ی خدمات داماد

پیرایش-میکاپ

آرایش و پیرایش مردانه

در این مجموعه کلیه ی خدمات پیرایشی آقایان از قبیل اصلاح مو و سرو صورت ، پاکسازی پوست صورت ، انواع ماسک صورت برای بعد از اصلاح و کلیه ی خدمات مربوط به داماد انجام می گیرد.

در این مجموعه کلیه ی خدمات اصلاح و پیرایش آقایان ، کوتاهی مو ، ماسک صورت ،تقویت مو ، کراتینه ، گلت و کلیه ی خدمات مربوط به داماد انجام می پذیرد.

انجام کلیه ی خدمات اصلاح و پیرایش آقایان کوتاهی مو اصلاح سر و صورت رنگ و شست و شوی مو سشوار ، فرم ، گلت انواع ماسک صورت و …

انجام خدمات پیرایش و اصلاح سر و صورت ، خدمات زیبایی و پاکسازی پوست، ماسک مو و صورت همراه با جدیدترین مدل موهای روز…

در این مجموعه کلیه ی خدمات مربوط به پیرایش آقایان از جمله: اصلاح و فرم سر و صورت ،خدمات پوست ، کلیه ی خدمات داماد و … انجام می گردد.

کلیه خدمات پیرایش و اصلاح سر و صورت ، خدمات زیبایی و پاکسازی پوست، ماسک مو و صورت همراه با جدیدترین مدل موهای روز انجام می پذیرد.

مرکز پیرایش تخصصی کودکان در سمنان