نمایش 2 از 2 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

سازمان نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌گردد اساسنامه سازمان کسب اطلاعات بیشتر

دادگستری شهرستان سمنان عملکرد دادگاه ها(دادگاه انقلاب) و دادسراهای شهرستان سمنان را زیر نظر دارد.