نمایش 8 از 8 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:
  • دستگاه پوز

شهرهای مقصد: ساری-قائم شهر-تهران تعرفه بلیط: ۲۰۰۰۰جلو-۱۸۰۰۰ عقب شرکت مسافربری باربری نیز دارد.

شهرهای مقصد: ساری-قائم شهر-تهران-مازندران-گرمسار شرکت مسافربری باربری نیز دارد.

شهرهای مقصد: ساری-قائم شهر-تهران-گرمسار شرکت مسافربری باربری نیز دارد.

شهرهای مقصد: دامغان-شاهرود ساعت حرکت: سمنان- شاهرود حرکت سمنان:۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱:۱۵ برگشت: ۱۲/۱۵ -۱۵/۱۳ – ۳۰/۱۴- ۱۵/۱۵ – ۱۵/۱۸- ۱۷ عصر سمنان دامغان: ۹:۳۰- ۱۰:۳۰- ۷:۱۵ صبح تعرفه بلیط: حضوری – ۸۵۰۰ شاهرود- ۵۵۰۰ دامغان. سواری: شاهرود: ۱۸۰۰۰ جلو- ۱۶۰۰۰…

شهرهای مقصد: تهران ساعت حرکت: حرکت از سمنان: ۵:۳۰-۶-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸

شهرهای مقصد: تهران-شمال-گرگان ساعت حرکت: ۸-۱۱-۱۵:۳۰-۱۹:۰۰-۲۰:۰۰

شهرهای مقصد: تهران ساعت حرکت: حرکت از سمنان: ۸:۳۰-۱۰:۳۰-۱۲:۳۰-۱۴:۳۰-۱۶:۳۰-۱۸:۳۰ حرکت از تهران: ۶:۳۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ تعرفه بلیط: ۱۲۰۰۰ تومان

شهرهای مقصد: تهران ساعات حرکت: ۵-۷-۹-۱۳-۱۵-۱۷-۸:۳۰-۱۰:۳۰-۱۲:۳۰-۱۶:۳۰-۱۸:۳۰-۲۰:۳۰ شرکت مسافربری باربری دارد.