نمایش 4 از 4 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

خوابگاه پسرانه مبین در سمنان به پذیرش دانشجویان پسر در مقاطع مختلف تحصلی مبادرت می ورزد. همچنین این مجموعه دارای امکانات و شرایط رفاهی مناسب و دارای مجموز رسمی از صندوق رفاه دانشجویی است.

خوابگاه مهتاب در سمنان به پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع مختلف تحصیلی مبادرت می ورزد. این مجموعه دارای امکانات رفاهی بسیار مناسب با مجوز رسمی از صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

خوابگاه دخترانه نمونه در سمنان آماده پذیرش دانشجویان دختر برای اسکان می باشد.. این خوابگاه دارای امکانات رفاهی مناسب و مورد نیاز از قبیل آشپزخانه، اینترنت و … دسترسی مناسب به سرویس دانشگاه برای رفت و آمد آسان می باشد.

خوابگاه دختران مریم در سمنان جهت اسکان خانم های دانشجو، دارای امکانات رفاهی مناسب و مورد نیاز و دسترسی مناسب به سرویس دانشگاه برای رفت و آمد آسان ساخته شده است..