نمایش 4 از 4 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

اسکان خانم های دانشجو دارای امکانات رفاهی مناسب و مورد نیاز دسترسی مناسب به سرویس دانشگاه برای رفت و آمد آسان

پذیرش دانشجویان دختر برای اسکان دارای امکانات رفاهی مناسب و مورد نیاز از قبیل آشپزخانه ، اینترنت و … دسترسی مناسب به سرویس دانشگاه برای رفت و آمد آسان

خوابگاه مهتاب به پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع مختلف تحصیلی مبادرت می ورزد. این مجموعه دارای امکانات رفاهی بسیار مناسب با مجوز رسمی از صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

این خوابگاه به پذیرش دانشجویان پسر در مقاطع مختلف تحصلی مبادرت می ورزد. همچنین این مجموعه دارای امکانات و شرایط رفاهی مناسب و دارای مجموز رسمی از صندوق رفاه دانشجویی است.