نمایش 3 از 3 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:
  • دستگاه پوز
انجام کلیه خدمات الکترونیک انتظامی

پلیس +۱۰ در سمنان ارائه دهنده کلیه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی ، گواهینامه ، گذرنامه، اماکن، سو پیشینه، نظام وظیفه ، اجرائیات(برگه خلافی) و …

انجام کلیه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی

دفتر پلیس + ۱۰ در سمنان ارائه دهنده کلیه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی ، گواهینامه ، گذرنامه، اماکن، سو پیشینه، نظام وظیفه ، اجرائیات(برگه خلافی) ، کارت سوخت، یارانه و …

در دفتر خدمات الکترونیک کد ۲۳۱۱۱۳ در سمنان کلیه امور خدمات الکترونیک ، نیروی انتظامی، گواهینامه، گذرنامه، اماکن،سوپیشینه و…انجام می پذیرد.