نمایش 3 از 3 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:
  • دستگاه پوز

انجام کلیه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی

انجام کلیه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی ، گواهینامه ، گذرنامه، اماکن، سو پیشینه، نظام وظیفه ، اجرائیات(برگه خلافی) ، کارت سوخت، یارانه و …

در این دفتر کلیه امور خدمات الکترونیک ، نیروی انتظامی، گواهینامه، گذرنامه، اماکن،سوپیشینه و…انجام می پذیرد.