نمایش 10 از 86 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

دفاتر و مراکز مربوطه: سرخه-شاهرود-خیج-بیارجمند-مجن-میامی-بسطام-دامغان-امیریه-گرمسار-ایوانکی-آرادان-مهدیشهر-درجزین اساسنامه سازمانمطالعه اطلاعات بیشتر چارت سازمانمطالعه اطلاعات بیشتر

زیر مجموعه: تمامی سازمانهای خصوصی-مالیات-گمرک-بیمه ها-بانکها دفاتر و مراکز: شاهرود-دامغان-گرمسار شرح وظایف سازمانمطالعه اطلاعات بیشتر چارت سازمانمطالعه اطلاعات بیشتر

زیر مجموعه: نو سازی-سازمان دانش آموزی-بسیج دانش آموزی-کانون پرورش فکری-بسیچ فرهنگیان دفاتر و مراکز: شاهرود-گرمسار-دامغان-امیرآباد

دفاتر و مراکز: شاهرود-دامغان-گرمسار-مهدیشهر-بسطام

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در تاریخ ۷۰/۱۲/۲۵ به صورت شرکتهای سهامی خاص تاسیس و طی نامه شماره ۸۹۱۷۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۷۸/۱۲/۷ محل شرکت از تهران به سمنان بلوار قدس شرکت…

سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید. پس از پیروزی انقلاب، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند، آغاز به کار کرد. پس…