نمایش 6 از 6 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

مجری کلیه خدمات گاز رسانی( خط تغذیه،شبکه گاز رسانی،صنعتی)حفاظت کاتدیک،ساخت و نصب ایستگاه های گاز. پروژه خط تغذیه و شبکه گاز رسانی به روستای ده صوفیان از توابع شهرستان مهدیشهر پروژه خط تغذیه و شبکه گاز رسانی به شهرک صنعتی میامی پروژه گاز رسانی به طرح…

پیمانکاری ساختمان(پایه ۲ ابنیه،پایه ۳ تاسیسات و تجهیزات،پایه ۵ آب ،پایه ۵ راه و ترابری) طراحی ،اجرا،فروش و مونتاژ آسانسور پذیرفته میشود.

خدمات آزمایشگاه ساختمان،پایه ۲ خاک و پایه ۲ بتن ارائه میشود.

پیمانکاری ساختمان-تاسیسات و تجهیزات ساختمان

پیمانکاری و انبوه سازی مسکن،امور پیمان کاری راه و ترابری،تاسیسات و تجهیزات ساختمان و ابنیه انجام میشود.

کلیه خدمات پیمانکاری ابنیه،آب ،برق و آبرسانی ساختمانی و امور تاسیسات ساختمان انجام میشود.

ساخت انواع سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی (پیچ و مهره ای،جوشی،سوله،ساختمانی،پل،پالایشگاهی و …)