نمایش 3 از 3 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

در فروشگاه سیستمهای فروشگاهی،ترازو،باسکول،پز بانکی،صندوق فروشگاهی و وسایل صنعتی عرضه میگردد و خدماتی نظیر اینها ارائه میگردد.

ساخت قطعات کارخانه گچ ساخت انواع دنده گیربکس تعمیر و آهنگری ماشینهای راه سازی ساخت و تعمیرات قطعات مرغداری

سیم پیچی و تراشکاری پمپ های آب،تراشکاری قطعات وانجام کلیه خدمات مربوط به تعمیرات پمپ های آب