نمایش 3 از 3 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

روزنامه پیام به روزترین اخبار و بهترین محتوا را به شما ارائه می دهد.

گردآوری و انتشار خبر، عکس و تولید محصولات رسانه ای

خبرگزاری ایرنا در سمنان، زیر مجموعه ی خبرگزاری رسمی ایرنا در کشور است. ایرنا اولین نهاد حرفه ای گردآوری و انتشار خبر، عکس و تولید محصولات رسانه ای در ایران است. فرایند تهیه اخبار در ایرنا مانند خبرگزاری های حرفه ای توسط خبرنگاران، عکاسان، کارشناسان،…