فلافل لبنانی خوشمزه به یک آشپز خانم نیاز دارد.

ساعت تماس:
۹ صبح الی ۱ بامداد

تماس با: فلافل لبنانی 3336880-023