آژانس طلایی در سمنان به تعدادی راننده پاره وقت برای شیف بعدظهر از ساعت ۴الی۱۱نیازمند است (افراد بازنشسته وافرادی که بصورت تک شیفت در شرکت کار میکنن وافرادی که بیکار هستن بصورت تمام وقت)نیازمند است.
ضمنا آژانس حدود ۴۰۰ تماس در روز را پاسخگویی می کند و رانندگان محترم درآمدی ماهانه حدود ۲الی۲/۵ (رانندگان ثابت وتمام وقت) و رانندگان نیمه وقت حدود ۱/۵درامد دارند.
خواهشمند است متقاضیان با شماره تلفن زیر از ساعت ۸ صبح الی ۲ و بعدظهر ها از ساعت ۷الی ۱۱ تماس حاصل بفرمایند

تماس با: آژانس طلایی ۰۹۳۹۶۲۴۱۸۸۹