به یک شاگرد حرفه ای در آرایشگاه مه نگار سمنان با تسلط بالا روی بند، وکس و براشینگ، اتو، رنگ و … با سابقه و همچنین انجام خدمات نظافت سالن نیازمندیم.
حقوق ثابت: ۵۰۰۰۰۰ تومان + به علاوه درصد اضافه کاری
ساعت کاری: ۹:۳۰ تا ۱ وعصر هم ۴:۳۰ تا ۸
آدرس: باغ فامیلی، بین فرعی ۸ و ۱۰
حتما از طریق تماس تلفنی هماهنگی انجام شود:

تماس با: خانم سلطانی 09195446443