موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به یک خانم واجد شرایط زیر جهت منشی نیاز دارد.
شرایط:

  • حداقل ۲۳ ساله و حداکثر ۳۰ ساله
  • شیفت بعداز ظهر از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۱
  • حقوق توافقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به موسسه مراجعه نمایید.
آدرس:
بالاتر از میدان مشاهیر، باغ فردوس، کوچه دوازدهم
آیدی تلگرام:
kish_semnan@