نانوایی اسطوره در سمنان به یک کارگر مسلط به پخت نان لواش و بربری نیاز دارد. مکان برای خواب هم وجود دارد. حقوق توافقی خواهد بود .
برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره زیر متعلق به آقای محمدی تماس بگیرید:
آدرس: شهرک گستان- بلوار امین- نرسیده به بیمارستان کوثر

تماس با: نانوایی اسطوره 09219205975