یک باربری در سمنان به یک نفر راننده برای رانندگی با خودروی نیسان واجد شرایط زیر نیاز دارد.
شرایط:

  • حقوق و مزایا
  • بدون بیمه
  • متاهل
  • دارای ضامن معتبر و یا چک و سفته تضمین شده
  • سابقه کار ترجیحا مرتبط با رانندگی
  • گواهی سو پیشینه
  • گواهینامه پایه دوم نوع ب معتبر برای رانندگی نیسان
تماس با: باربری 09379556485