هنرمند عباس عینعلی ،متولد روزهای آغازین تابستان ۶۵٫
فارغ التحصیل رشته گرافیک
حوزه فعالیت: گرافیک ، ادبیات ، طراحی صنعتی و عکاسی