بیوگرافی
نرگس ملک‌پور در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۳ متولد شد. او که دارای لیسانس حسابداری و فوق لیسانی روانشناسی است؛ آموختن نقاشی را از سال ۱۳۷۹ نزد استاد محمدرضا طاهریان، آغاز کرد. پاستل، رنگ روغن و آبرنگ از ابزاری هستند که او در نقاشی‌های خود از آنها استفاده می‌کند.

آثار
۱۳۸۴- شرکت در نمایشگاه گروهی، سمنان.
۱۳۸۵-شرکت در نمایشگاه گروهی، شهمیرزاد.