هنرمند نرگس ملک پور ،
اهل شهمیرزاد،
علاقمند به نقاشی.
او هنر نقاشی را نزد استاد محمد رضا طاهریان فرا گرفت