ساعت حرکت قطارها

ساعت حرکت قطارها

ایستگاه راه آهن سمنان در ضلع جنوبی شهر سمنان واقع شده است. قطار های این ایستگاه به مقصد تهران و مشهد حرکت می نمایند؛این قطار ها از نوع قطارهای عادی و سریع السیر هستند.
شما میتوانید برنامه ساعت حرکت قطارهای سمنان به شهرهای مقصد و بالعکس را در عکس‌های زیر مشاهده نمایید:

برنامه حرکت از سمنان به تهران از تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶ الی ۹۹/۰۱/۲۲

<<<

برنامه حرکت از تهران به سمنان از تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶ الی ۹۹/۰۱/۲۲

<<<

برنامه حرکت از سمنان به مشهد از تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶ الی ۹۹/۰۱/۲۲

<<<

برای خرید بلیط و مشاهده ساعت حرکت قطار به شهرهای دیگر و بالعکس میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

مطالب مرتبط:

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان