مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۵ مهرماه

شبکه آموزش سیما، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن در روز بیست و پنجم مهرماه پخش می‌شود به شرح زیر است:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار – پایه۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر) -شاخه فنی و حرفه ای

دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
کابینت آشپزخانه – پایه ۱۱- رشته صنایع چوب – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
تولید قطعات به روش تراشکاری – پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD – پایه ۱۱- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
سرویس چرخ خودرو-پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی
پایه نهم
ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
تفکر و سبک زندگی
پایه هشتم

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
زیست شناسی دو- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قران:
ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس آموزش قران پایه سوم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستان
ساعت ۱۵
درس عربی، زبان قران۳رشته علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰
درس پیام های آسمان(پایه هفتم)