شعاع: Off
شعاع:
km Set radius for geolocation
جستجو

این بخش همانند کلیه سایتها و نرم افزارهای نیازمندی می باشد، شامل آگهی های است که مخاطبین و کاربران سایت می توانند با قرار دادن اطلاعات وسایل دسته دوم خود در آن را به فروش و عرضه قرار دهند. که این بخش نیز خود یک سایت جداگانه دارد و شامل بخش بندی های خاص خود می باشد مانند املاک، خودرو ، موبایل و لوازم خانگی و … .
این بخش دارای قوانین و مقررات مخصوص به خود و سیستم درآمد زایی منحصر به فردی داراست.