کارخانه آسیالنت سمنان به تعدادی نیرو با شرایط زیر نیاز دارد:

  • مهندسی صنایع گرایش تولید، صنایع، متالوژی: آقا- سابقه سرپرستی خط تولید حداقل دوسال
  • ۳۰ نفر کارگر: آقا – دیپلم- حداکثر سن ۳۵ سال
  • تراشکار: حداکثر ۳۵ سال سن- ۲ سال سابقه

روزهای مصاحبه: از شنبه تا چهارشنبه
ساعت مصاحبه: ۱۴الی ۱۶

آدرس:سمنان، دوراهی مومن آباد

تماس با: کارخانه آسیالنت