شرکت رهام چوب سمنان، به نیروهای زیر با حقوق و مزایا طبق قانون کار در دوشیفت ۱۲ ساعته نیاز دارد.

  • کارگر تولید
  • راننده لیفتراک
  • مسئول فنی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: رهام چوب 09022235915