رستوران فست فود ققنوس در سمنان درنظر دارد جهت تکمیل پرسنل خود، افراد ذیل را با حقوق و مزایای مکفی و بیمه استخدام نماید:

  • صندوقدار
  • نیروى خدماتى آقا و خانم
  • پیک موتورى
تماس با: رستوران فست فود ققنوس ٠٩٢٢٢٣٢١٧٦٧