پارک‌های مجهز به wifi در راه سمنان/ فیبر نوری به کارخانجات گچ مؤمن‌آباد رسید

پارک‌های مجهز به wifi در راه سمنان/ فیبر نوری به کارخانجات گچ مؤمن‌آباد رسید

مدیر مخابرات منطقه سمنان با اشاره به اجرای طرح پارک‌های مجهز به wifi در سمنان گفت: فیبر نوری به کارخانجات گچ مؤمن‌آباد رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از…