آب شرب استان از نظر آلودگی‌ های میکروبی سالم است

محمد طاهری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان گفت: نتیجه آزمایش‌های روزانه سنجش آلودگی میکروبی آب سمنان، نشان از استاندارد بودن آب این استان دارد و مراکز بهداشت و ناظران نیز تایید می‌کنند که در هیچ کجای این استان، بیماری‌های ناشی از آلودگی میکروبی آب گزارش نشده است.

محمد طاهری روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: گرمسار و آرادان و روستاهای اطراف، بیشترین میزان شوری آب را در استان سمنان دارا هستند به ویژه زمانی که خط انتقال آب از حبله رود دچار مشکل می‌شود.

آب شرب این مناطق، ۹۹ درصد مواقع از تصفیه‌خانه تامین می‌شود و میزان شوری آن استاندارد است.

زمان‌هایی مانند ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ که کانال آبرسانی سیمین دشت از مدار خارج شد و به مدت حدود یک ماه، آب گرمسار و آرادان به میزان شوری حدود ۵ هزار و کدورت ۲۰ هزار رسید.

شهرهای شاهرود، مهدیشهر، درجزین و سمنان دارای آب با میزان شوری کمتر از ۸۰۰، آب با کیفیتی دارند؛ تنها در زمان اوج مصرف آب، استفاده از آب چاه‌ها ناگزیر است و در این مواقع، میزان شوری آب به یکهزار و ۵۰۰ می‌رسد و گله مندی شهروندان آغاز می‌شود.

بهره‌مندی روستاهای استان سمنان از شبکه آب ۸۸ درصد است و بیشتر آبرسانی‌های سیار به صورت کمکی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، سنجش کیفیت آب شرب، با سه شاخص آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین تعیین می‌شود. آزمایش‌های مربوط به آلودگی میکروبی به صورت روزانه، آلودگی شیمیایی به صورت ماهانه و میزان سختی و آزمایش مروبط به میزان سختی و فلزات سنگین موجود در آب سالانه انجام می‌شود.

آزمایش‌های سنجش میزان آلودگی‌های فاضلاب نیز هر ۱۵ روز انجام می‌شود.