نمایش 12 از 12 کسب وکار

کشویی فیلترها
تعداد
ترتیب بر اساس
ترتیب

Advanced Filters

  • تعویض
  • دستگاه پوز

نانوایی بربری امام علی در سمنان انواع نان بربری (ساده و کنجدی) را به صورت کلی و جزئی پخت و عرضه می نماید.

نانوایی جمهوری در سمنان ارائه دهنده ی انواع نان سنگک ساده، کنجدی یک رو، کنجدی دورو و … می باشد. سفارشات کلی و جزئی پذیرفته می شود .

در نانوایی آزادی سمنان نان لواش با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می گردد. سفارشات کلی و جزئی پذیرفته می شود .

نانوایی غدیر در سمنان ارائه دهنده ی انواع نان سنگک کنجدی یک رو، کنجدی دورو، ساده، با سبزیجات و… می باشد. سفارشات کلی و جزئی نیز پذیرفته می شود .

در نانوایی پایتخت سمنان نان لواش با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می گردد. همچنین لازم به ذکر است سفارشات کلی و جزئی در این نانوایی پذیرفته می شود .

نانوایی استقلال در سمنان به صورت تخصصی به پخت و عرضه انواع نان بربری ساده، روغنی و… می پردازد.

نان سنتی گلستان در سمنان عرضه کننده انواع نان های سنتی زیر می باشد: پیازی شیرفتیر چپوتین نان جورژیمی نان قندی جزقاله گولاچ تازه ی داغ و …

نان سنتی سفره در سمنان عرضه کننده: نان پیازی کنجدی قندی لواش مشهدی نان جو نان خشک سبوس دار با طعم سبزیجات معطر گولاچ داغ و … انواع سفارشات پذیرفته می شود.

شعبه دوم نانوایی سنگکی غدیر در سمنان عرضه کننده ی انواع نان سنگک ساده، کنجدی، سبزیجات، سبوس دار و … می باشد. کلیه سفارشات نیز پذیرفته می شود.

نانوایی سنگک قائم در سمنان، ارائه دهنده انواع نان سنگک کنجدی، نان سبزیجات معطر، نان سبوس دار و … است. کلیه سفارشات جهت ادارات و مجالس پذیرفته می شود.

نان سنگک تهران ارائه دهنده ی انواع نان سنگک کنجدی، ساده و… در سمنان می باشد همچنین سفارشات کلی و جزئی نیز پذیرفته می شود .

تهیه و توزیع نان بربری روغنی، بربری آذربایجانی و غیره

نانوایی قائم در سمنان،به تهیه و توزیع انواع نان بربری روغنی، نان سبوس دار، نان بربری آذربایجانی و… می پردازد.