آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت استان سمنان اعلام شد

علی اکبر عرب عامری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان گفت: ۳۳ جایگاه از مجموع جایگاه‌های سوخت استان که حدود ۵۰ درصد کل جایگاه‌ها را شامل می شود به منظور ارائه خدمات به متقاضیان هم اکنون فعال است.

علی اکبر عرب عامری عصر سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ابراز داشت: در زمان حاضر ۲ تا چهار نازل در ۳۳ جایگاه‌ استان سمنان به منظور عرضه سوخت فعال است.
تمام نازل‌های بنزین در جایگاه سوخت پیوندی در شهر سمنان فعال است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان به دلیل قطعی سرور در حال حاضر فقط امکان عرضه بنزین با نرخ آزاد را دارد.

برای تامین بنزین و نفت‌گاز در جایگاه‌های سمنان مشکلی نیست و فرآورده سوختی شامل بنزین و گازوئیل به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد.

شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت بی‌اساس است و نقص فنی سامانه عرضه سوخت دچار اختلال شد.
به گزارش ایرنا، ۷۷ جایگاه عرضه بنزین و نفتگاز و ۴۲ جایگاه عرضه گاز سی ان جی در استان سمنان وجود دارد.