شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی ادامه درس روزی که باران می‌بارید را که توسط خانم انصاریان ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۱:۲۰ می‌باشد.