شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تاریخ اسلام پایه دوازدهم متوسطه ادامه درس نهم را که توسط آقای ادیبی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه چهار پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۶:۴۸ می‌باشد.