شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی ادامه درس پانزدهم را که توسط خانم احمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۹:۰۰ می‌باشد.