دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس ادامه درس کاوه دادخواه ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم نوری
مدت آموزش: ۲۰:۰۸

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه یازدهم متوسطه