شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی و آمار پایه یازدهم متوسطه مبحث اعمال روی توابع را که توسط آقای صیف‌زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۵:۱۸ می‌باشد.