شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هشتم متوسطه مبحث اعداد توان‌دار را که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۸:۴۲ می‌باشد.