شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه اول ابتدایی تم هجدهم را که توسط خانم پاکدل ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۶:۵۶ می‌باشد.