شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه چهارم ابتدایی درس بدن ما را که توسط خانم میرمحسنی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۲۸ می‌باشد.