شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه سوم ابتدایی درس دهم را که توسط خانم سوهانی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۰:۲۸ می‌باشد.