شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات پایه دهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۷:۳۶ می‌باشد.