شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه نهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط آقای سلطانی زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۸:۰۰ می‌باشد.