شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه هفتم متوسطه درس دوازدهم را که توسط آقای سلطانی زاده و خانم نامداری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۳۲ می‌باشد.