شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه درس سوم(مهارت نوشتن) را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۳۶ می‌باشد.