شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تاریخ پایه دهم متوسطه درس سیزدهم را که توسط خانم حاجی زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه چهار پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۷:۰۷ می‌باشد.