شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی با عنوان حرف “ج” که توسط خانم عسگری ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۰:۴۲ می‌باشد.