شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هدیه‌های آسمان پایه چهارم ابتدایی درس سیزدهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۰۰ می‌باشد.