شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه درس ششم را که توسط آقایان غفوری و مرادی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۳:۳۰ می‌باشد.