شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه درس ششم را که توسط آقای مرادی و غفوری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۵۰ می‌باشد.