شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس آمادگی دفاعی پایه دهم متوسطه درس نهم را که توسط آقای یاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۰۶ می‌باشد.